مواجهه با تمهيدات عين القضات در ضديت با ملاکراسی (حکومت روحانيون) در ايران

8 May 2023

تصویر ۱
این تصویر برگرفته از حساب کاربری توییتری alikarimi8، هواداری که مدعی به اشتراک گذاری عقاید علی کریمی، فوتبالیست معروف ایرانی است که از اعتراضات اخیر جانبداری میکند
تصویر دو. برگرفته از حساب کاربری رسمی اینستاگرام محمدرضا اصلانی
تصویر ۳، به دار آویختن منصور حلاج/ مالک اثر، هنری والترز- موزه ی هنر والتر آرتز/ ویکیمدیا کامنز)

For the original English blog click here.